WORLD AUDIT SYSTEM DENETİM’DE 1 NUMARA!

kurumsal-check-up-270

KURUMSAL CHECK-UP

Mevcut durum analizi çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan, hususların tespiti hedeflenir.

mali-denetim-hizmetleri

MALİ DENETİM HİZMETLERİ

Şahsi ve Kurumlarda kurum içi ve kurum dışı isteğe bağlı olarak bağımsız denetimler ve raporlar sunmak ve fizibilite çalışması yapmak.

hile-denetim-hizmetleri

HİLE DENETİM HİZMETLERİ

Şirket içi hiledenetimi, hile yapılan sistem eksiklikleri tespiti, önleme çalışmaları, hilakarın bulunması, hukuki dava açilması.

ozel-mali-danismanlik

ÖZEL MALİ DANIŞMANLIK

Mali kontrol ve revizyon işlemleri, vergi işlemler, SSK işlemler.

mali-bilirkisilik

MALİ BİLİRKİŞİLİK

Kurum ve Şahısların Mali mevzuat sıkıntılarında ve davalarında çözüme yönelik çalışmalar yapmak.

ozel-bilirkisilik

ÖZEL BİLİRKİŞİLİK

Özel vergilendirme, özel mali ve hukuki risklerin çözümü, İşveren kamu kurumları ilişkisi, Vergi – SSK Teftişleri.

ticari-davalarda-bilirkisilik

TİCARİ DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK

Ticari,vergisel ve mali uyuşmazlıklar. Bilirkişilik kurumu, yargılama usulüne ilişkin kanunlarımızda düzenlenmiş bir konudur.

vergi-uyusmazliklari-bilirkisilik

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BİLİRKİŞİLİK

Vergi cezaları, vergi suçları, vergi davalarında tebligat ve cevap verme, vergide uzlaşma- pişmanlık.

kinopoisk.ru

AİLE İŞLETMELERİ DANIŞMANLIK

Aile şirketleri ile ilgili danışmanlığın öncelikli konusu; aile birliğinin sağlanması, aile ile işletmenin sınırlarının belirginleştirilmesi, ailenin işten, işin de aileden pozitif anlamda yararlanmasını sağlamaktır.

stratejik-planlama

STRATEJIK PLANLAMA

Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder.

is-hukukunda-bilirkisilik

İŞ HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK

İş Kanunu Açısından İşçi-İşverenin Doğan Hakları ve diğer İş-Ücret Uyuşmazlıkları

personel-sicil-dosyasi

PERSONEL SİCİL DOSYASI

Tüm işverenlere yardımcı olması için bu Personel Sicil Dosyası hazırlanmıştır.

arastirmaci-muhasebe-calismalarimiz

ARAŞTIRMACI MUHASEBE ÇALIŞMALARIMIZ

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz, araştırmacı muhasebeci, hile denetçisi veya incelemecisi olarak çalışıp, özet olarak aşağıdaki alanlarda hizmet veriyoruz.

mahkemelere-yonelik-uzmanlik

MAHKEMELERE YÖNELİK UZMANLIK ÇALIŞMALARIMIZ

Dava destek danışmanlığı kapsamına ağırlıklı olarak avukatlarla birlikte yapılan çalışmalar girmektedir.

hile-denetimi-egitimi

HİLE DENETİMİ EĞİTİMİ

Hile ve yolsuzluk denetimin de farkındalık yaratma.

taseron-denetim-egitimleri

TAŞERON DENETİM EĞİTİMLERİ

Taşeron denetim raporu hizmetleri.

WORLD AUDIT SYSTEM - VIDEOLAR